Frequently asked questions

最新のアップデート 17/08/2022
 • 質問:

  มาตรฐานและคุณภาพสินค้า

  答え:

   

   

   

 • 質問:

  การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย

  答え:

   

  การดูแลหลังการขาย

  • บริษัทมีบริการหลังการขายดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและวิธีใช้สินค้าอย่างถูกต้องให้แก่ลูกค้าทุกท่านตลอดการใช้งาน
  • หากสินค้าเกิดปัญหา ทางบริษัทมีบริการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่สินค้า หากอยู่ในระยะเวลารับประกันจะไม่มีค่าบริการค่าแรงในการบำรุงรักษา